Jul 22

I gang med programmet You Need A budget

Softwaren You Need A budget aka ynab, er for dem der har prøvet mange programmer og måder at lægge budget på, for til sidst helt at opgive det. Dette program er det sidste du vil prøve og bruge, da du simpelthen synes det er fedt at bruge og det får din gæld til at forsvinde med tiden.

Programmet gør på sin egen simple måde det let at lægge et budget, holde det vedlige og opdatere udgifter med din app, så du hele tiden har 100% overblik over alle dine udgifter og deved gøre dig tryg på din økonomiske situation. Selvom den måske kan være slem, men det retter Ynab op på. Det lærer dig at vide hvad hver en krone bruges til. Derfor begynder du at spare, for du kan se på din smartphone at der kun er 903,- tilbage på madbugettet og 245,- i lommepenge tilbage, indtil næste gang du får løn om en uge. Det kan godt være der står 3403,- på din bankbog, men de er allerede øremærket faste udgifter og opsparinger, så dem skal du ikke røre.
Programmet arbejder ud fra følgende fire regler:
1. Give every dollar a job
2. Save for a rainy day
3. Roll with the punches
4. Live on last months income.

YNAB

Info om programmet:
Det amerikanske program skal installeres på en mac eller computer for at virke.
Softwaren er en 34 dages prøveversion og findes kun med engelsk tekst.
Derefter koster det et engangsbeløb på $60, indtil næste store opdatering. Den er i version 4 nu.
Det kan kan hentes her. Du sparer 6% ved brug af dette link, hvis du køber det. Du kan også være heldig og vinde det ved deltagelse i Ynabs Online klasser.

Dertil findes der Android og iPhone apps. Samt en uofficiel windows app.

Kort fortalt om programmet, som er lig med konvolutmetoden, hvor man fordeler sin løn i flere konvolutter der er øremærket hver deres ting.
Når det hele er sat op vil du have følgende scenarie.
Du budgetterer dine tilgængelige penge fra din indtægt, i de forskellige kategorier/konvolutter, f.eks mad med 4000,-, til næste lønningsdag. Alle pengene fra din løn puttes ind i budgettet.
Du køber mad hos købmanden og registrerer købet via Appn, f.eks 342,45. Straks derefter vil kunne se i App at der er 3657,55 tilbage på madbudgettet. Din kone, mand eller partner vil også hurtigt kunne se hvor meget der er tilbage på madbudgettet. Så er planen at der ikke bruges mere end budgettet tillader.
Derved har du et overblik over hvor meget du kan købe for. Køber du så for mere, må du låne fra andre kategorier, f.eks Tøj og Sko eller opsparing. Men det skal jo helst undgås, ikke:-)

Du arbejder hovedsaligt i to vinduer: kontoer og budget.
I Kontoer har du dine bankkonti, f.eks Dankort, lønkonto og opsparing. Evt også Kontanter. Det er her du registrerer dine køb og betalinger og afstemmer med bankens konti.
I Budget har du alle dine konvolutter/kategorier, såsom mad, benzin, buskort, faste udgifter, som vand, varme, strøm, licens, TV, mobil, diverse lån, mm.
Det er her du lægger budgettet for hvad dine indtægter skal gå til, f.eks mad, benzin, buskort, mm. for hver måned. Øverst står der hvor meget man har til rådighed at budgettere med, et evt overforbrug og tal for indkomst og udgifter. De faste udgifter kan deles op i hovedkategorier, som Daglige udgifter, månedlige, halvårlige og årlige udgifter. F.eks licens er halvårlig, men deles op på årets 12 måneder, så der lægges 204,- i kategorien hver måned.
Dette gøres med alle udgifter.
Ligeledes opsparing til uforudsete udgifter og ting man ønsker sig, f.eks en kjole eller en ny smartphone. Eller bliver arbejdsløs.

Nå, men lad os komme igang.

Installer programmet og opret en gratis dropbox konto for synkronisering mellem pc og smartphones. Programmet kan installeres på flere computer og mac. Søg efter ynab i Play butik og App store for installation på mobilen.

Opret et budget og navngiv det Hovedbudget med synkronisering til Dropbox. Du kan evt starte med et “Test budget”, så du kan lære det at kende og så oprette et nyt, når du er klar.

Tilføj fysiske kontoer, såsom lønkonto, Budgetkonti, forbrugskonto med kassekredit, Gegevinstopsparing, alle skal være “On budget”.
Tilføj evt “Off budget” kontoer, som børneopsparing, billån, forbrugslån mm.

Ved oprettelse af konto/account indtastes det aktuelle beløb f.eks -2342,- på din forbrugskonto(creditcard) og 5633,- på din lønkonto(checking).

Der vælges Savings ved Gevinstopsparing eller anden opsparing.

Åben budgettet og rediger kategori navnene eller slet dem med venstre museklik.

Øverst står der et “Available to Budget”. Det er det beløb du har til rådighed indtil næste indtægt kommer. Det beløb skal fordeles i budgettets mange kategorier/konvolutter.

Begynd at indtaste kommende køb og betalinger. Du skal IKKE indtaste dine gamle transaktioner. Det laver bare rod i det.
F.eks indkøb i Brugsen på kr 276,76 i kategori Mad/Husholdning og kontoen enten kontant eller Dankort på forbrugskontoen.

Tip:
Skal du ændre et beløb, så marker det og tryk på f.eks plustegnet efterfulgt af det tal det skal forhøjes med. Så bruger du den indbyggede lommeregner.